Meerijden DiepenveenLogo

 

 

Dit is een gastpagina op deze site.

 

30 km zone in Diepenveen

We hebben in Diepenveen een maximum snelheid zone van 30 km. Dat is hard nodig o.a. omdat daar wekelijks honderden schoolkinderen fietsen. En aangezien jaarlijks in Nederland ruim 2000 kinderen gewond raken in het verkeer is dit een zorgwekkend onderwerp.

Het is ook bekend dat vrijwel niemand zich houdt aan die maximum snelheid. Daarom zijn een aantal bewoners met een stickeractie begonnen. Daarnaast hebben we al enige tijd contact hierover met de gemeente. Resultaat is o.a. dat er op de Oranjelaan een display kwam waarmee geattendeerd werd op overschrijding van de max. snelheid. Die display heeft er gestaan maar was even later ook alweer weg. Commentaar van de gemeente:

"De inzet van display’s, op locaties waar te hard wordt gereden, is vooral bedoeld om hardrijders te attenderen op hun (te hoge) snelheid. Onze inschatting is dat hier een positieve uitwerking van uitgaat. De inzet van de display’s is dus niet bedoeld als “aanvullend” onderzoek met de intentie om het probleem van hardrijden op een andere manier op te lossen. Er wordt op te veel locaties (helaas) te hard gereden en het is voor ons als gemeente niet doenlijk om op al deze probleempunten verkeersmaatregelen te nemen.
Naar onze mening zijn op de Oranjelaan, met de aanleg van plateaus op de kruisingen en een smalle rijloper, al voldoende maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te reguleren. Dit blijkt overigens ook uit de meetgegevens; de V85 bedraagt 37 km/h. Dit betekent dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dat 37 km/h. Dit is voor dit soort type wegen, met een redelijke hoeveelheid doorgaand verkeer, niet echt een alarmerende score. De overtreders die jij signaleert, en die er ook zeker zijn, is dus een relatief kleine groep, waarvoor waarschijnlijk snelheidremmende maatregelen ook weinig effect zullen hebben."  

De gemeente heeft nog geen verdere plannen dus willen we met een burgeractie de druk nog wat opvoeren.

De gemeente zou bijvoorbeeld zelf snelheidsmetingen en verkeerstellingen kunnen doen om na te gaan of de ingekochte gegevens wel kloppen. En over tellingen gesproken; het is duidelijk dat er de laatste jaren heel veel meer (grote) vrachtwagens en landbouw voertuigen door het dorp komen. Dat zal voor een deel door bouwprojecten komen maar die groei was er voor die tijd ook al. Misschien kan dat soort doorgaand verkeer omgeleid worden? Dat zou waarschijnlijk al veel schelen.

Een ander voorstel waardoor de verkeerssituatie aanmerkelijk overzichtelijker zou worden, is het hele dorp tot 30 km zone in te richten. Nu is het zo dat een deel van o.a. de Dorpsstraat, de Wechelerweg en de Oranjelaan niet bij die zone hoort en dat is nogal verwarrend.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Pieter Parmentier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l

In de media

https://www.destentor.nl/deventer/deventer-bestookt-met-klachten-over-verkeer-door-coronathuiswerkers~a6dc5c6a

Wil je helpen de onkosten te dekken dan is een bijdrage op onderstaande rekening heel welkom. 

NL88TRIO 03910 36688 ten name van: E.N.F. (Stichting met KvK nummer 08107503).
 
Nieuwsbrieven
 
 
10 september 2020
Deze week had ik overleg met de ‘actiegroep’ Dorpsstraat 30 km (zie het Stentorartikel) waar we ons o.a. afvroegen of Diepenveen niet beter helemaal 30 km zone kan worden en dat dat onze insteek richting Gemeente moet zijn.
 
 
Hoe langer we de situatie in Diepenveen bekijken hoe onduidelijker die 30 km zone voor ons wordt.
Misschien moeten wij en de gemeente maar eens in kaart brengen waar die zone precies is.
Voorbeeld Wechelerweg: het stuk bij Gooiker is 30 km maar het vervolg naar de Oranjelaan niet.
Daarnaast zou het omleiden van doorgaand vrachtverkeer een belangrijke verbetering betekenen. Dus dat zullen we ook maar op de agenda zetten.
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier
Werkgroep Diepenveen 30 km
 
 
13 september
We hebben een belangrijke medestander erbij in de persoon van Thalia Verkade van De Correspondent. Zij schreef het boek "Het recht van de snelste’ en ondermeer het artikel achter de link onderaan.
En verder zijn we er nu achter dat de gegevens over de rijsnelheden afkomstig zijn van een Nationale Databank https://www.ndw.nu maar niet hoe de zogenaamde ‘datasporen’ van de weggebruikers gemeten worden. Dus het kan best zijn dat lang niet alle snelheden gemeten worden.
Volgens ons is het ongeloofwaardig dat 85% niet harder rijdt dan 37 km, zoals de gemeente stelt. Bovendien moeten we juist bevreesd zijn voor het percentage dat (veel) harder rijdt.
 
 
17 september
Van het NDW kreeg ik onderstaande reactie n.a.v. m’n vraag over de manier waarop vastgesteld wordt dat 85% van de voertuigen niet harder rijdt dan 37 km. Wie het begrijpt/gelooft mag het zeggen.

De V85 wordt berekend met behulp van Floating Car Data (FCD). Deze ontvangen wij op een zeker aggregatieniveau dat het niet meer mogelijk is om informatie terug te leiden tot de hoeveelheid voertuigen. Er is wel een classificatie over de drukte opgenomen op moment van meting, maar dat is te grof om het percentage voertuigen te bepalen, zeker op het detailniveau van een bepaalde plaats.
Voor meer details over de berekening van de V85 uit FCD, verwijzen wij graag naar de volgende rapportage: https://www.ndw.nu/downloaddocument/0ec6a998329ef9dfc77d132c0e4e4465/V85-schatten-uit-FCD_26_2.pdf
 

Dit is de reactie van de gemeente op het bovenstaande:

"Het is en blijft inderdaad een steekproef en hoe drukker de straat hoe nauwkeuriger de uitkomsten. Groot voordeel voor ons is dat we straten met elkaar kunnen vergelijken en dat we veranderingen per maand kunnen signaleren. Het is voor ons niet belangrijk dat we tot achter de komma weten hoe hard er precies wordt gereden. Onze ervaring is ook dat de wegen, waarvan we weten dat er te hard wordt gereden, ook met Via te zien is dat daar de snelheid hoog is.  De politie in heel Nederland gebruikt het zelfde programma voor de inzet van snelheidscontroles. Dus zo slecht zal het heus niet zijn."

20 september
Vandaag (zondag) hebben we blijkbaar een motor evenement / toertocht in / door Diepenveen.
Tientallen en misschien zelfs honderd motorrijders komen over de Oranjelaan en niemand houdt zich aan de maximum snelheid.
De automobilisten ook niet maar dat was bekend.
 
25 september
We hebben het bij die maximum snelheden meestal over auto’s en motoren en de gevaren die dat oplevert voor fietsers maar er valt op veel (brom)fietsers in het verkeer ook wel wat aan te merken.

Wat ik zo uit mijn werkkamer raam bijna dagelijks zie gebeuren:
Mensen met twee kinderen op de fiets en dan ook nog met hun mobieltje in de weer.
Ouders met ernaast een kleuter op een fietsje maar dan wel aan de straatkant.
Te laat van huis gaan en nog even snel de kinderen naar school brengen.
Bromfietsers/scooterrijders met los achterop of voorop een kleuter/peuter.
Geen voorrang verlenen, soms ook nog aan fietsende kinderen die van rechts komen.
Jongeren die met losse handen fietsen en ondertussen met hun mobieltje bezig zijn.
Elektrische fietsen en racefietsers die te hard gaan. 
Een ouder op de fiets met de hond aan de lijn en een kind op een fietsje ernaast.
Enz.

En dat in combinatie met al die (vracht)auto’s en motorrijders die zich niet aan de max. snelheid houden en nog snel even fietsers inhalen. En ouderen die het niet meer zo scherp zien of minder snel reageren. Kortom: onze campagne heeft zeker zin.
 
5 oktober
VVN heeft me weer een stapel 30 km stickers gestuurd. Die zijn bij mij af te halen.
En als je nog anderen weet die ze willen hebben dan hoor ik het graag.
En als die anderen ook hun mailadres aan mij doorgeven dan stuur ik ze nu en dan een nieuwsbrief.
Ik werd vandaag bijna van de fiets gereden door een automobilist die nog gauw even inhaalde.
 
28 oktober Goed nieuws (zie onder) !
Nu alleen nog zorgen dat men zich eraan houdt.
 
Schermafbeelding 2020-10-28 om 08.41.20.jpeg
 
16 november
N.a.v. mijn vragen aan onze contactambtenaar kreeg ik vandaag onderstaande reactie. Zo komen we niet verder. Suggesties?
 
We zullen geen extra snelheidsmetingen uitvoeren, omdat we hiermee niet veel wijzer worden. We weten aan de hand van de uitkomsten van ViaStat op welke wegen in Diepenveen meer of minder harder wordt gereden.
Als we naar de (geregistreerde) ongevallen kijken is er geen enkele aanleiding om voor verdere actie in Diepenveen   
 
Ten aanzien van verzoeken om extra snelheid remmende maatregelen passen we het beleid toe zoals dat in de Deventer Veilig op Weg is omschreven. Wanneer een weg is geprogrammeerd in het MJOP (meerjarenonderhoudsprogramma) gaan we in overleg met bewoners kijken of aanvullende maatregelen nodig en wenselijk zijn. De afgelopen jaren hebben we dat bv gedaan bij de Boxbergerweg en recentelijk nog in de Dorpsstraat. Er is geen budget om “zo maar” de 30 km/h zone van heel Diepenveen te gaan verbeteren. Ook op basis van de geregistreerde ongevallen is hiertoe geen enkele aanleiding.
 
Een andere reden om voorlopig pas op de plaats te maken met “grote plannen”  is de motie van de tweede kamer om 30 km/h de standaard snelheid te laten zijn. Wanneer dit doorgaat zal dit gepaard gaan met nieuwe richtlijnen voor de inrichting van 30 km/h zones.
 
Mijn reactie
Ik zie dat je het volste vertrouwen houdt in de gegevens van ViaStat en dat het tekort aan ongevallen de doorslag geeft. 
Het is geen wonder dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, gezien de gevaarlijke situaties waarvan wij bijna dagelijks getuige zijn.
En over het MJOP gesproken; wat zijn precies de verbeteringen op de Gewestlaan t.b.v. snelheidsbeperking en fietsvoorzieningen?
Landelijk 30 km
 
9 januari 2021
 
Briefje aan de gemeente
Allereerst de beste wensen voor een jaar waarin we op een aantal terreinen vooruitgang willen boeken.
Een van die terreinen is de verkeersveiligheid in Diepenveen. Na een herfst met uitzonderlijk veel (vracht)verkeer door nieuwbouw, wegenbouwers, landbouw, besteldiensten en ander verkeer dat als voordeel had dat de rijsnelheden enigszins beperkt bleven, hebben we nu weer te maken met veel te hoge snelheden en vrijwel geen enkele automobilist of motorrijder die zich aan de maximum snelheid houdt.
Ons verzoek is daarom dat voor langere tijd de snelheid gemeten gaat worden. Dat lijkt ons niet teveel gevraagd en dan weten we tenminste hoe het werkelijk zit.
PS: en dan heb ik het nog niet eens over de onbegrijpelijke populariteit van de ronkende Amerikaanse pick-up trucks die de laatste tijd door Diepenveen scheuren.
 
Een reactie van de gemeente:
Vanaf 2014 t/m 2021 zijn er in heel Diepenveen 7 letsel ongevallen met fietsers geregistreerd. 
Natuurlijk is elk ongeval er één te veel, maar op grond van deze aantallen kun je m.i. echt niet stellen dat de situatie voor fietsers in Diepenveen zo zorgelijk is. Daarbij is er ook geen sprake van een negatieve trend.
 
 
9 februari
Massa’s wandelaars op straat en vrijwel geen auto’s. Die ook nog eens heel langzaam rijden.
Er is natuurlijk veel overlast in het land vanwege de sneeuw maar dit is een verademing.
 
 
6 april
 
Op mijn vraag wat de volgende stap zal zijn na het aannemen van de motie in de Tweede Kamer (zie afbeelding) kreeg ik van de gemeente de volgende reactie.
"We zullen als gemeente eerst de wijziging in de wetgeving af moeten wachten, waarbij dan ook duidelijk zal worden en/of dit gevolgen heeft voor de huidige uitvoeringsvoorschriften (BABW) en richtlijnen (ASVV) voor de inrichting van 30 km/h gebieden.”
En verder kwam natuurlijk het argument dat het veel geld zou gaan kosten om al die borden te vervangen.
Ik heb erop aangedrongen om in ieder geval snelheidsmetingen te gaan doen om te zien wat de werkelijke snelheden zijn. Want dat is nog steeds niet bekend.
 
 
8 april
 
Op De Correspondent las ik een artikel van Thalia Verkade dat ik graag met jullie wil delen:
Te hard rijden is volksergernis nummer 1. Waarom krijgen we dat niet opgelost?:
https://decorrespondent.nl/12262/te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost/171719892784-4b4b5a33

 
Eigen ontwerp
 
IMG_4550.png

30km

fietsen

 

Stentor 3 september 2020

Schermafbeelding 2020 09 03 om 17.33.01

IMG 4341

 

Remweg

overzicht.jpeg