Meerijden DiepenveenLogo

 

 

Dit is een gastpagina op deze site.

 

30 km zone in Diepenveen

We hebben in Diepenveen een maximum snelheid zone van 30 km. Dat is hard nodig o.a. omdat daar wekelijks honderden schoolkinderen fietsen. En aangezien jaarlijks in Nederland ruim 2000 kinderen gewond raken in het verkeer is dit een zorgwekkend onderwerp.

Het is ook bekend dat vrijwel niemand zich houdt aan die maximum snelheid. Daarom zijn een aantal bewoners met een stickeractie begonnen. Daarnaast hebben we al enige tijd contact hierover met de gemeente. Resultaat is o.a. dat er op de Oranjelaan een display kwam waarmee geattendeerd werd op overschrijding van de max. snelheid. Die display heeft er gestaan maar was even later ook alweer weg. Commentaar van de gemeente:

"De inzet van display’s, op locaties waar te hard wordt gereden, is vooral bedoeld om hardrijders te attenderen op hun (te hoge) snelheid. Onze inschatting is dat hier een positieve uitwerking van uitgaat. De inzet van de display’s is dus niet bedoeld als “aanvullend” onderzoek met de intentie om het probleem van hardrijden op een andere manier op te lossen. Er wordt op te veel locaties (helaas) te hard gereden en het is voor ons als gemeente niet doenlijk om op al deze probleempunten verkeersmaatregelen te nemen.
Naar onze mening zijn op de Oranjelaan, met de aanleg van plateaus op de kruisingen en een smalle rijloper, al voldoende maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te reguleren. Dit blijkt overigens ook uit de meetgegevens; de V85 bedraagt 37 km/h. Dit betekent dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dat 37 km/h. Dit is voor dit soort type wegen, met een redelijke hoeveelheid doorgaand verkeer, niet echt een alarmerende score. De overtreders die jij signaleert, en die er ook zeker zijn, is dus een relatief kleine groep, waarvoor waarschijnlijk snelheidremmende maatregelen ook weinig effect zullen hebben."  

De gemeente heeft nog geen verdere plannen dus willen we met een burgeractie de druk nog wat opvoeren.

De gemeente zou bijvoorbeeld zelf snelheidsmetingen en verkeerstellingen kunnen doen om na te gaan of de ingekochte gegevens wel kloppen. En over tellingen gesproken; het is duidelijk dat er de laatste jaren heel veel meer (grote) vrachtwagens en landbouw voertuigen door het dorp komen. Dat zal voor een deel door bouwprojecten komen maar die groei was er voor die tijd ook al. Misschien kan dat soort doorgaand verkeer omgeleid worden? Dat zou waarschijnlijk al veel schelen.

Een ander voorstel waardoor de verkeerssituatie aanmerkelijk overzichtelijker zou worden, is het hele dorp tot 30 km zone in te richten. Nu is het zo dat een deel van o.a. de Dorpsstraat, de Wechelerweg en de Oranjelaan niet bij die zone hoort en dat is nogal verwarrend.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Pieter Parmentier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l

 
Om dat bord zichtbaar te maken, moesten er wel een paar takken gesnoeid worden.
 
IMG_6217.png
 

In de media

https://www.destentor.nl/deventer/deventer-bestookt-met-klachten-over-verkeer-door-coronathuiswerkers~a6dc5c6a

 

Wil je helpen de onkosten te dekken dan is een bijdrage op onderstaande rekening heel welkom. 

NL88TRIO 03910 36688 ten name van: E.N.F. (Stichting met KvK nummer 08107503).
 
 
 
Nieuwsbrieven
 
 
7 november
 
Van de Fietsersbond kreeg ik deze link toegezonden: https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/themas/30-km-als-nieuwe-norm/
 
2 november
 
N.a.v. mijn vermoeden dat de snelheid display op de Oranjelaan automobilisten aanmoedigt om harder te gaan rijden, kreeg ik bijgaande reactie van de gemeente.
"Bedankt voor uw mail. Helaas constateren wij in sommige gevallen inderdaad hetzelfde. Men gaat testen hoe hoog de meter kan uitslaan, alsof het een spelletje is. Dit is een bekend nadeel van de snelheidsmeters. In veel gevallen werkt het display echter wel positief gelukkig. Het display zal eerdaags worden verplaatst naar een andere locatie in de gemeente.
Telslangen op de weg is inderdaad een (veel) betere manier om de werkelijke snelheid te meten. Dergelijke slangen zetten wij in als er een verkeersonderzoek uitgevoerd dient te worden. De slangen worden altijd door een extern bureau aangebracht, niet door de gemeente zelf. In dit geval is dit niet van toepassing. Zoals mijn collega Jan-Dirk aangaf zit er op termijn mogelijk een algehele snelheidsverlaging aan te komen voor wegen binnen de bebouwde kom, maar we wachten eerst de landelijke richtlijnen af."
 
 
14 september  
Bericht van de gemeente

Ik heb een goede plek gevonden denk ik. Het display dient bevestigd te worden aan een lantaarnpaal en voor uw huis (nummer 82) staat er eentje. We kunnen het display dan monteren zodat het verkeer richting de Dorpsstraat de snelheid te zien krijgt. Of denkt u dat het verkeer richting Deventer de gewenste richting is?

Er wordt wel snelheid gemeten met het display, maar deze snelheid is vertekend omdat hij ook fietsers en bromfietsers registreert. Wat we wel kunnen bekijken is de snelheid van het autoverkeer in de periode dat het display heeft gehangen, deze gegevens krijgen wij binnen via data van navigatiesystemen en Google.

Ter info; het display wordt aangebracht voor een maand (november staat hij op de planning). Wat we wel kunnen doen is kijken of we het display periodiek kunnen terugbrengen op locaties aan de Oranjelaan. De reden hiervoor is dat het display het meeste effect heeft in de eerste 2 á 3 weken, daarna is het verkeer “gewend” aan het display en valt het minder op/wordt het genegeerd.

13 september
N.a.v. mijn verzoek aan de gemeente of er weer een maximum snelheid display geplaatst kan worden op de Oranjelaan, kreeg ik deze week bericht dat ze dat van plan zijn. Ik heb erbij gevraagd of dat dan voor enkele maanden i.p.v. een paar weken kan zoals de vorige keer. En of er dan ook snelheden geregistreerd worden. Ben benieuwd.
Verder is er wetgeving in voorbereiding voor een maximum snelheid van 30 km binnen de bebouwde kom in heel Nederland. De gemeente wacht af.
 
23 augustus
 
Reactie van de gemeente op mijn mail van vandaag:
 

Zoals ook eerder aangegeven maakt de Oranjelaan geen onderdeel uit van het project Dorpsstraat 30 km Diepenveen. Er is op dit moment ook geen budget om “door te pakken” en de maximale snelheid op de Oranjelaan te wijzigen van 50 naar 30 km/h.

Landelijk wordt op dit moment wel gesproken over een wetswijziging voor invoering van 30 km/h als de “standaard” maximale snelheid binnen de bebouwde kom. Op dit moment is echter nog volstrekt onduidelijk in hoeverre deze wijziging zal leiden tot een aanpassing van bestaande regelgeving en aanbevelingen voor de inrichting van 30 km/h wegen. Op basis van de huidige aanbevelingen kan namelijk de maximale snelheid van de Oranjelaan niet zo maar gewijzigd worden van 50 naar 30 km/h. Binnen een 30 km/h zone is bijvoorbeeld geen sprake van voorrangskruisingen en geldt de voorrangsregel “rechts gaat voor”.

De gemeente wacht eerst de landelijke ontwikkelingen af. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de regelgeving en ontwerprichtlijnen zal dan pas duidelijk zijn welke wegen geschikt zijn voor een maximale snelheid van 30 km/h. Daarbij zal ook de politieke wil aanwezig moeten zijn om deze wijzigingen door te voeren en zal hiervoor de nodige financiële middelen vrijgemaakt moeten worden. Mijn persoonlijke verwachting is dat niet eerder dan in de loop van volgend jaar meer duidelijk is over dit onderwerp.

 
 
Onderstaand bericht stuurde ik aan de gemeente eerder vandaag.
 
In de media kwam ik onderstaand bericht tegen. 
Aangezien vrijwel niemand zich op de Oranjelaan aan de maximum snelheid houdt en er wekelijks honderden schoolkinderen langskomen, kan het ook hier makkelijk misgaan. 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden?

Jonge fietsers de dupe

De ongevallen piek onder scholieren na de zomer is nog steeds zichtbaar, maar voornamelijk onder 11/12 jarigen. Onder deze groep scholieren die fietsend naar school gaan vallen in de weken na de zomervakantie bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. In 2021 werden er 6.700 8-14 jarigen naar aanleiding van een fietsongeval behandeld op een afdeling Spoedeisende Hulp. In bijna twee derde van de gevallen had het slachtoffer ernstig letsel (61%). Bijna één vierde (23%) van de fietsongevallen vond plaats in de maanden augustus en september samen (1.500).

Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer daarom één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het verkeer te vergroten. Het campagnebeeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan.

16 maart
Reactie van de gemeente
"De nieuwe richtlijnen beginnen al wat meer vorm te krijgen. Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en OV lopen nog niet echt warm voor een brede invoering. Ook komen er nog wel wat knelpunten naar voren, zoals het ontstaan van (nieuwe) sluiproutes door woonstraten. Waarschijnlijk dient er nog wetgeving te worden aangepast.
Ik ben op dit moment vooral benieuwd naar de uitkomst van de verkiezingen. De samenstelling van het nieuwe college/raad zal voor een belangrijk deel bepalend zijn in hoeverre we de invoering van 30 km/h de komende jaren gaan oppakken."
9 februari 2022
Er zit nog niet zoveel schot in onze zaak en in andere gemeenten spelen dezelfde problemen.
Het kan overigens geen kwaad zo voor de verkiezingen om je politieke partij te benaderen hierover.
 
1 december 2021
Hierbij een artikel uit NRC.
Onze contactambtenaar reageerde als volgt:
"Ik heb het artikel vandaag ook gelezen en had je reactie al verwacht ?.
Wij wachten als Deventer deze ontwikkelingen met veel belangstelling af.”
Jammer dat Deventer nou nooit eens voorop loopt.
 
 
De oudere nieuwsbrieven staan hieronder
10 september 2020
Deze week had ik overleg met de ‘actiegroep’ Dorpsstraat 30 km (zie het Stentorartikel) waar we ons o.a. afvroegen of Diepenveen niet beter helemaal 30 km zone kan worden en dat dat onze insteek richting Gemeente moet zijn.
 
 
Hoe langer we de situatie in Diepenveen bekijken hoe onduidelijker die 30 km zone voor ons wordt.
Misschien moeten wij en de gemeente maar eens in kaart brengen waar die zone precies is.
Voorbeeld Wechelerweg: het stuk bij Gooiker is 30 km maar het vervolg naar de Oranjelaan niet.
Daarnaast zou het omleiden van doorgaand vrachtverkeer een belangrijke verbetering betekenen. Dus dat zullen we ook maar op de agenda zetten.
 
13 september
We hebben een belangrijke medestander erbij in de persoon van Thalia Verkade van De Correspondent. Zij schreef het boek "Het recht van de snelste’ en ondermeer het artikel achter de link onderaan.
En verder zijn we er nu achter dat de gegevens over de rijsnelheden afkomstig zijn van een Nationale Databank https://www.ndw.nu maar niet hoe de zogenaamde ‘datasporen’ van de weggebruikers gemeten worden. Dus het kan best zijn dat lang niet alle snelheden gemeten worden.
Volgens ons is het ongeloofwaardig dat 85% niet harder rijdt dan 37 km, zoals de gemeente stelt. Bovendien moeten we juist bevreesd zijn voor het percentage dat (veel) harder rijdt.
 
 
17 september
Van het NDW kreeg ik onderstaande reactie n.a.v. m’n vraag over de manier waarop vastgesteld wordt dat 85% van de voertuigen niet harder rijdt dan 37 km. Wie het begrijpt/gelooft mag het zeggen.

De V85 wordt berekend met behulp van Floating Car Data (FCD). Deze ontvangen wij op een zeker aggregatieniveau dat het niet meer mogelijk is om informatie terug te leiden tot de hoeveelheid voertuigen. Er is wel een classificatie over de drukte opgenomen op moment van meting, maar dat is te grof om het percentage voertuigen te bepalen, zeker op het detailniveau van een bepaalde plaats.
Voor meer details over de berekening van de V85 uit FCD, verwijzen wij graag naar de volgende rapportage: https://www.ndw.nu/downloaddocument/0ec6a998329ef9dfc77d132c0e4e4465/V85-schatten-uit-FCD_26_2.pdf
 

Dit is de reactie van de gemeente op het bovenstaande:

"Het is en blijft inderdaad een steekproef en hoe drukker de straat hoe nauwkeuriger de uitkomsten. Groot voordeel voor ons is dat we straten met elkaar kunnen vergelijken en dat we veranderingen per maand kunnen signaleren. Het is voor ons niet belangrijk dat we tot achter de komma weten hoe hard er precies wordt gereden. Onze ervaring is ook dat de wegen, waarvan we weten dat er te hard wordt gereden, ook met Via te zien is dat daar de snelheid hoog is.  De politie in heel Nederland gebruikt het zelfde programma voor de inzet van snelheidscontroles. Dus zo slecht zal het heus niet zijn."

20 september
Vandaag (zondag) hebben we blijkbaar een motor evenement / toertocht in / door Diepenveen.
Tientallen en misschien zelfs honderd motorrijders komen over de Oranjelaan en niemand houdt zich aan de maximum snelheid.
De automobilisten ook niet maar dat was bekend.
 
25 september
We hebben het bij die maximum snelheden meestal over auto’s en motoren en de gevaren die dat oplevert voor fietsers maar er valt op veel (brom)fietsers in het verkeer ook wel wat aan te merken.

Wat ik zo uit mijn werkkamer raam bijna dagelijks zie gebeuren:
Mensen met twee kinderen op de fiets en dan ook nog met hun mobieltje in de weer.
Ouders met ernaast een kleuter op een fietsje maar dan wel aan de straatkant.
Te laat van huis gaan en nog even snel de kinderen naar school brengen.
Bromfietsers/scooterrijders met los achterop of voorop een kleuter/peuter.
Geen voorrang verlenen, soms ook nog aan fietsende kinderen die van rechts komen.
Jongeren die met losse handen fietsen en ondertussen met hun mobieltje bezig zijn.
Elektrische fietsen en racefietsers die te hard gaan. 
Een ouder op de fiets met de hond aan de lijn en een kind op een fietsje ernaast.
Enz.

En dat in combinatie met al die (vracht)auto’s en motorrijders die zich niet aan de max. snelheid houden en nog snel even fietsers inhalen. En ouderen die het niet meer zo scherp zien of minder snel reageren. Kortom: onze campagne heeft zeker zin.
 
5 oktober
VVN heeft me weer een stapel 30 km stickers gestuurd. Die zijn bij mij af te halen.
En als je nog anderen weet die ze willen hebben dan hoor ik het graag.
En als die anderen ook hun mailadres aan mij doorgeven dan stuur ik ze nu en dan een nieuwsbrief.
Ik werd vandaag bijna van de fiets gereden door een automobilist die nog gauw even inhaalde.
 
28 oktober Goed nieuws (zie onder) !
Nu alleen nog zorgen dat men zich eraan houdt.
 
Schermafbeelding 2020-10-28 om 08.41.20.jpeg
 
16 november
N.a.v. mijn vragen aan onze contactambtenaar kreeg ik vandaag onderstaande reactie. Zo komen we niet verder. Suggesties?
We zullen geen extra snelheidsmetingen uitvoeren, omdat we hiermee niet veel wijzer worden. We weten aan de hand van de uitkomsten van ViaStat op welke wegen in Diepenveen meer of minder harder wordt gereden.
Als we naar de (geregistreerde) ongevallen kijken is er geen enkele aanleiding om voor verdere actie in Diepenveen   
 
Ten aanzien van verzoeken om extra snelheid remmende maatregelen passen we het beleid toe zoals dat in de Deventer Veilig op Weg is omschreven. Wanneer een weg is geprogrammeerd in het MJOP (meerjarenonderhoudsprogramma) gaan we in overleg met bewoners kijken of aanvullende maatregelen nodig en wenselijk zijn. De afgelopen jaren hebben we dat bv gedaan bij de Boxbergerweg en recentelijk nog in de Dorpsstraat. Er is geen budget om “zo maar” de 30 km/h zone van heel Diepenveen te gaan verbeteren. Ook op basis van de geregistreerde ongevallen is hiertoe geen enkele aanleiding.
 
Een andere reden om voorlopig pas op de plaats te maken met “grote plannen”  is de motie van de tweede kamer om 30 km/h de standaard snelheid te laten zijn. Wanneer dit doorgaat zal dit gepaard gaan met nieuwe richtlijnen voor de inrichting van 30 km/h zones.
 
Mijn reactie
Ik zie dat je het volste vertrouwen houdt in de gegevens van ViaStat en dat het tekort aan ongevallen de doorslag geeft. 
Het is geen wonder dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, gezien de gevaarlijke situaties waarvan wij bijna dagelijks getuige zijn.
En over het MJOP gesproken; wat zijn precies de verbeteringen op de Gewestlaan t.b.v. snelheidsbeperking en fietsvoorzieningen?
Landelijk 30 km
 
9 januari 2021
 
Briefje aan de gemeente
Allereerst de beste wensen voor een jaar waarin we op een aantal terreinen vooruitgang willen boeken.
Een van die terreinen is de verkeersveiligheid in Diepenveen. Na een herfst met uitzonderlijk veel (vracht)verkeer door nieuwbouw, wegenbouwers, landbouw, besteldiensten en ander verkeer dat als voordeel had dat de rijsnelheden enigszins beperkt bleven, hebben we nu weer te maken met veel te hoge snelheden en vrijwel geen enkele automobilist of motorrijder die zich aan de maximum snelheid houdt.
Ons verzoek is daarom dat voor langere tijd de snelheid gemeten gaat worden. Dat lijkt ons niet teveel gevraagd en dan weten we tenminste hoe het werkelijk zit.
PS: en dan heb ik het nog niet eens over de onbegrijpelijke populariteit van de ronkende Amerikaanse pick-up trucks die de laatste tijd door Diepenveen scheuren.
 
Een reactie van de gemeente:
Vanaf 2014 t/m 2021 zijn er in heel Diepenveen 7 letsel ongevallen met fietsers geregistreerd. 
Natuurlijk is elk ongeval er één te veel, maar op grond van deze aantallen kun je m.i. echt niet stellen dat de situatie voor fietsers in Diepenveen zo zorgelijk is. Daarbij is er ook geen sprake van een negatieve trend.
 
 
9 februari
Massa’s wandelaars op straat en vrijwel geen auto’s. Die ook nog eens heel langzaam rijden.
Er is natuurlijk veel overlast in het land vanwege de sneeuw maar dit is een verademing.
 
 
6 april
 
Op mijn vraag wat de volgende stap zal zijn na het aannemen van de motie in de Tweede Kamer (zie afbeelding) kreeg ik van de gemeente de volgende reactie.
"We zullen als gemeente eerst de wijziging in de wetgeving af moeten wachten, waarbij dan ook duidelijk zal worden en/of dit gevolgen heeft voor de huidige uitvoeringsvoorschriften (BABW) en richtlijnen (ASVV) voor de inrichting van 30 km/h gebieden.”
En verder kwam natuurlijk het argument dat het veel geld zou gaan kosten om al die borden te vervangen.
Ik heb erop aangedrongen om in ieder geval snelheidsmetingen te gaan doen om te zien wat de werkelijke snelheden zijn. Want dat is nog steeds niet bekend.
 
 
8 april
Op De Correspondent las ik een artikel van Thalia Verkade dat ik graag met jullie wil delen:
Te hard rijden is volksergernis nummer 1. Waarom krijgen we dat niet opgelost?:
https://decorrespondent.nl/12262/te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost/171719892784-4b4b5a33
 
19 april
 
25 april
 
 
30 mei
Eindelijk mooi weer maar dankzij de sportwagens, motorrijders, brommers en ander gemotoriseerd verkeer weinig genieten. Blijkbaar was er vandaag een toertocht voor sportwagens dwars door Diepenveen georganiseerd want er kwamen er minstens 100 langs. Met de blijkbaar bijbehorende ‘sportieve’ rijstijl en lawaai. Beslist gevaarlijk voor de vele fietsers die ook van het weer wilden genieten.
 
7 juli
Een stap in de goede richting: "De 50km/u rijbaan vanaf de Kleikoele tot aan de Sallandsweg wordt aangepast naar 30km/u om de veiligheid te vergroten. Deze maatregel zorgt ook voor vermindering van de geluidsoverlast. De werkzaamheden starten na de bouwvak en de verwachting is dat het werk 2 maanden duurt.
PS: minder goed nieuws. Er is zojuist een fietser aangereden in de bocht van de Oranjelaan bij de Draaiomsweg. Het is me al vaker opgevallen dat daar door automobilisten wordt ingehaald terwijl die bocht onoverzichtelijk is.
 
 
8 juli         Brief van Fred Schonewille aan de gemeente:

"Ik las de informatiebrief over dit project en ben zeer verheugd dat dit nu snel wordt uitgevoerd.

Graag stel ik u de vraag of ik – sinds 3 jaar woonachtig aan de Sallandsweg - ervan mag uitgaan dat onderdeel van het project zal zijn dat duidelijk wordt aangegeven - door borden en door 30 op het wegdek aan te brengen - dat het gedeelte van de Sallandsweg dat in de bebouwde kom van Diepenveen ligt ook een 30 km zone betreft. Als men nu vanaf de Dorpsstraat de Sallandsweg inrijdt wordt dit thans in het geheel niet aangegeven (!) terwijl dit wel het geval is als men vanaf de dijk de Sallandsweg afrijdt: bij het passeren van het bord Diepenveen aan het begin van de bebouwde kom staat een bord met 30 erop naast de weg en is tevens 30 aangebracht op het wegdek. Ik heb me er – ook als vader van drie kinderen – altijd erg over verbaasd/aan geërgerd dat zo slordig wordt omgegaan met wegmarkering.

Een tweede vraag is of nu niet meteen kan worden doorgepakt en ook van het gedeelte vanaf de Kleikoele tot aan de stadsgrens van Deventer een 30 km zone kan worden gemaakt. Hier is de afgelopen jaren voortdurend aandacht voor gevraagd omdat dit gedeelte (i.e. de Oranjelaan) heel veel wordt gebruikt door schoolgaande kinderen per fiets en dit gegeven zich niet verdraagt met een snelheid van 50 km voor auto’s (omdat er geen vrij liggende fietspaden zijn: het fietspad begint pas na de stadsgrens van Deventer). Dit stuk weg is daarom nu erg onveilig voor kwetsbare weggebruikers en de gemeente Deventer heeft de zorgplicht een einde te maken aan die situatie."

8 september      Reactie van de gemeente

U heeft volkomen gelijk dat met de instelling van een 30km/zone niet alleen kan worden volstaan met verkeersborden. Dit is de reden dat we ook niet zo maar over (kunnen) gaan tot de instelling of uitbreiding van de 30 km/h zone’s in Deventer.

De invoering van 30 km/h vergt de nodige voorbereidingstijd en budget. Op dit moment kunnen we daarom dit soort aanpassingen alleen meenemen in onderhoudswerkzaamheden, zoals ook sprake was bij de Dorpstraat in Diepenveen. 

Zoals ik ook in mijn eerdere email heb aangegeven zijn er landelijke ontwikkelingen om de wettelijke regelgeving en ontwerprichtlijnen op het gebied van invoering van 30 km//h te “versoepelen”. Op dit moment zijn er echter nog zoveel onduidelijkheden dat we eerst de nieuwe ontwikkelingen afwachten, alvorens over te gaan tot uitbreiding van de 30kmh zones. De verkeersongevallen in Diepenveen zijn overigens ook niet dusdanig zorgwekkend dat dit ons noopt om eerder tot actie over te gaan. Vanaf 2018 is in de kern Diepenveen slechts één ongeval met letsel door de politie is geregistreerd.

De aanduiding van begin 30 km/h op de Sallandsweg voldoet aan de wettelijke vereisten. Het is gebruikelijk dat de uitvoering en inrichting van 30 km/h zone’s in overleg met bewoners wordt afgestemd. Ik neem aan dat dit destijds ook is gebeurd. Nieuwe verzoeken om snelheidsremmende maatregelen in 30 km/h gebieden worden getoetst op de criteria die zijn vastgelegd in de beleidsnotitie Deventer Veilig op Weg (actiepunt 9). De Sallandsweg voldoet alleen aan het snelheidscriterium. De V85 op de Sallandsweg bedraagt 39 km/h (bron: Viastat). 2 km/h hoger. Op basis van deze beleidsuitgangspunten gaan wij daarom niet over tot het aanleggen van extra snelheidsremmende maatregelen in de Sallandsweg.

 

 
 
Eigen ontwerp
 
IMG_4550.png

30km

fietsen

 

Stentor 3 september 2020

Schermafbeelding 2020 09 03 om 17.33.01

IMG 4341

 

Remweg